is toegevoegd aan je favorieten.

Het geloof van den nieuwen mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan hun nieuw geloof. O, 't ééne, altijd-echte Mysterie, het Leven-zelf, zal zoo ruimschoots vergoeden wat zij verliezen aan alle gekunstelde idealen. Durven twijfelen aan de echtheid van alles, wat maar eenigszins naar gemaaktheid zweemt, durven gelooven aan het ongemaakte ééne Leven — dat is de heele inhoud van 't overrijke, nieuwe levensgeloof.

Zoo dikwijls hooren wij de moderne menschen zeggen: ons geloof moet een levensgeloof zijn, in tegenstelling met de oude orthodoxie, die gestorven is. Maar spreek mij niet van levensgeloof, als gij uw hart niet durft blootgeven, heel en al bloot aan het Leven. Beschut uw hart niet achter een gemaaktheid, waaraan gij in 't diepst van uw ziel al lang twijfelt, maar bied het aan, uw naakte, weerlooze hart aan hen het Leven-zelf — en roem dan uw levensgfeloof.

Ik weet wel, dat het Leven uw onbeschermde hart breken zal. Het Leven immers, dat Schepping en niets dan Schepping is, zal uw naakte hart inspireeren tot scheppingsdrang — en niets kan scheppen zonder barenspijn. Maar geen nood! Ook gebroken harten, ja gebroken harten alléén kunnen bezield worden door goddelijke scheppings*