is toegevoegd aan uw favorieten.

De comedie der liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuiver.

Wel, dat is toch licht begrijplijk;

•Je ziet toch stellig in dat 't niet kan aangaan Gebruik te maken van confidentieele Verhalen;... die mag men niet vertellen.

Valk.

Neen, 'k heb gehoord dat kan gevaarlijk worden.

Stuiver.

Ja, bij mijn ziel!

Valk.

Maar dan voor groote heeren.

Stuiver (volijverig).

Voor alle soort bureaului is 't gevaarlijk.

Je kunt begrijpen hoe dat moet vermindren Al mijn vooruitzicht, als mijn chef eens wist Dat er een pegasusje somtijds hinnikt In d'arbeidsuren van zulk een bureau.

Je weet wel dat men liefst in alle zaken Van het bureau, geen dichters heeft aan 't werk,

Maar 't ergst zou zijn, kwam het toevallig uit Dat 'k overtreden had het hoogst gebod,

En dingen van gewicht had meegedeeld.

Valk.

Dus strafbaar is zoo'n onvoorzichtigheid?

Stuiver (geheimzinnig).

Die kan soms dwingen een publiek persoon Om zijn ontslag onmidlijk aan te vragen.

Dat 's een verordning voor ons ambtenaren,

Dat we overal, zelfs thuis, 't geheim bewaren.

Valk.

Maar dat 's toch tyranniek van een regeering „Den... „klerk" die dorscht aldus den mond te binden."

Stuiver (haalt de schouders op). 't Is wettig; morren past daarover niet.

En buitendien, nu traktementsherziening Eerstdaags wellicht ter sprake komen zal,

Is 't niet verstandig om zich te verdiepen In ambtnaarskwesties van zoo teeren aard.

En daarom, zie je, wees zoo goed te zwijgen;...

Want als ik eens verloor ...

Valk.

De portefeuille?