is toegevoegd aan uw favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regen, die morgen zal vallen, proportioneel is aan het aantal millimeters, dat de baronieter onder den gemiddtlden luchtdruk van de plaats en het jaargetijde morgen gevallen is. Degeen, die het eerst opmerkte, dat er een betrekking bestaat tusschen den lagen stand van den barometer en de hoeveelheid vallende regen, wie het eerste zag, dat het lichaam, dat van een grootere hoogte valt, een grootere snelheid had dan dat, wat maar een meter viel hij heeft een wetenschappelijke ontdekking gedaan (wat van Adam Smith gezegd kan worden ten opzichte der waarde). Maar als er iemand na hem kwam beweren, dat de kwantiteit gevallen regen afgemeten wordt naar den afstand der ruimte, dien de barometer gedaald is beneden gemiddeld of dat de door het vallende lichaam afgelegde weg proportioneel is met den duur van den val en daarnaar moet afgemeten worden, dan zegt men domheden. i\len toont daarmede tevens, dat de gedane arbeid onwetenschappelijk is, al is deze ook vol woorden, die afkomstig zijn uit het Jargon der wetenschappen.

Als we tot verontschuldiging wilden zeggen, dat wij nog niet beschikken over een voldoend aantal preciest' data voor nauwkeurige metingen - dan zou deze verontschuldiging niet aanvaard worden. Wij kennen in de wetenschappen honderden, zoo niet duizenden gevallen, waarin wij zeer goed de afhankelijkheid van de eene grootheid van de andere kennen, waarin wij dikwijls de toeneming der eene kwantiteit ten opzichte van den groei der andere hebben waargenomen. Zoo weten wij b.v. dat de sterkte van den terugslag van een kanon bepaald afhangt van de hoeveelheid kruit, die bij het atgaan verbrandt, dat de snelheid van den groei eener plant at hangt van de hoeveelheid licht, waaraan zij is blootgesteld. Maar welk geleerde, dien naam waardig.