is toegevoegd aan uw favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch niet van hem! — Om tijd te winnen en tot bedaren te komen, nam Kallein een paar boeken die op de tafel lagen in de hand; het waren zijne Engelsche en een boek over werktuigkunde; vervolgens zag hij naar het kleine rad, dat de zieke tusschen de vingers draaide.

„Wat is dat?"

Süren Pedersen vertelde, dat het eene verbetering was der breimachine, die Kristen Larssen daaraan had bedacht. Onderwijl werkten de vingers van den zieke zóo voorzichtig en zacht met het rad en de naalden voort, dat zijne liefde tot het door hem uitgevonden werktuig hieruit ten duidelijkste bleek.

Rondom in de kamer, — op de werktafel en de plank daar boven; op den grond; op de bank; — lag alles vol met dingen, die hersteld moesten worden. Kallem's revolver lag buiten het kistje; hij hoorde, dat dit het eenige stuk was, dat hij, Kristen,

sedert Kerstdag had hersteld.

Onder die verhalen van Süren Pedersen was Kallem op de hoogte van den toestand gekomen; hij wist nu volkomen wat den lüder te wachten stond en na nog het een en ander over dieet en pijnstillende middelen te hebben gezegd, verzocht hij Süren

met hem mede te gaan.

Niet eer dan toen zij op de straat stonden vertelde Kallem hem dat hij weinig hoop op het behoud van Larssen kon geven, het was buiten twijfel een vergevorderde maagkanker.

De gewone guitige uitdrukking op Süren Pedersens gelaat zocht een uitweg; de man zette een verbazend dom gezicht op zooals een ledig huis met opengeslagen deuren en vensters.

„Spoedig zal ik bepaald zeggen hoe het is en dan kan je't hem mededeelen; je kent hem beter." Kallem vergat geheel om over

Anne te spreken.

Binnen weinige dagen wist de geheele kleine stad, dat de duizendkunstenaar Kristen Larssen op sterven lag; ten overvloede stond het nog in „het blaadje". Daarna werd hij „een in onze geheele buurt en de omliggende dorpen welbekend werktuigkundige en uitvinder" genoemd. Dr. Kallem kon in geen huis komen, geen bekende op de straat ontmoeten, of men vroeg hem naar Kristen