is toegevoegd aan je favorieten.

Gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

AAN DE SONNETTEN

linkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, Gij, kindren van de rustige gedachte!

De ware vrijheid luistert naar de wetten :

Hij stelt de wet, die uwe wetten achtte:

Naar eigen hand de vrije taal te zetten,

Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte : Beperking moet vernuft en vinding wetten; Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte : —

De geest in enge grenzen ingetogen,

Schijnt krachtig als de popel op te schieten,

En de aard' te boren en den blauwen hoogen :

Een zee van liefde in droppen uit te gieten,

Zacht, éen voor éen — ziedaar mijn heerlijk pogen.... Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. —