is toegevoegd aan je favorieten.

Kunststooten gespeeld op het Wilhelminabiljart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, 13 Februari 1907.

Den WelEdelen Heer I. B. Salomon,

Alhier.

WelEdele Heer.

In voldoening aan Uw verzoek verklaar ik gaarne, dat ik over liet mij ongeveer 2 jaar geleden geleverde Wilhelmina-Biljart zeer tevreden ben en het zich zeer goed gehouden heeft.

Achtend,

(w. g.) T. J. v. HAREN NOMAN.

Den Haag, 27 Februari 1907.

WelEdele Heer.

Gaarne verklaar ik, dat het mij geleverde Wilhelmina-Biljart m\j uitstekend voldoet.

(w. g.) R. VAN ROMUNDE.

Amsterdam, 26 Maart 1906.

Aan de Billardfabriek , Wilhelmina"

Alhier.

Mijnheer.

Hiermede heb ik het genoegen U mede te deelen, dat ik zeer tevreden ben met de door U aangebrachte verbetering, den 13<ien Februari 1903, aan m\jn billard, volgens uw systeem Wilhelmina. Het billard voldoet nu nog aan alle eischen, welke men voor een le klas billard kan en mag stellen.

Ik wil U dan ook gaarne b\j voorkomende gelegenheden recommandeeren.

Hoogachtend, Dr. MENDES DE LEON.