Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489. Had ick vloghelen als een arent grijs.

1. Had ick vloghelen als een arent grijs, ick sonde so hooghe vlieghen

daer boven, in dat schoon paradijs, tot minen soeten lieve.

2. Dan soude ick segglien: vader mijn, wanneer suldi mi halen

wt dese allende op aertrijck in uwer hoochster salen ?

3. Waer is die dochter van Syon? ick wilse vrolijck maken,

ick wil haer eene boetscap doen van also hooghen saken.

4. Die hoochste inder minnen dat is Iesus, Marien soon,

God laet ons hem ghewinnen daer boven inden throon.

5. Dat hemelrijc ende aertrijck noyt man en conde ghebruyken, dat sal een suyver maget reyn in haren lichaem besluyten.

Sluiten