Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502. Comt met vreugt naert stalleken.

A.

Lomt met vreugt naert stal-le-ken om tkien-tjen te ver-mae-ken door u soet ge-

klanck met spel en blijden sanck; hy sal u liert en siel door lief-de heel doen

blaeken. Komt, valt uwen Heer te voet, wantsijn we-sen is soo soet; siet, wat hy voor

u al doet. hy, schenckt hem, ey, schenckt hem,sehenckt hem toch u hert; want

hy dat wel ver-dient voor al -le, voor al - le sij - ne groo • te smert.

1. Comt met vreugt naert stalleken om tkientjen te vermaeken door u soet geklanck met spel en blijden sanck ;

hy sal u hert en siel door liefde heel doen blaeken.

Komt, valt uwen Heer te voet,

want sijn wesen is soo soet;

siet, wat hy voor u al doet.

Ey, schenckt hem toch u hert;

want hy dat wel verdient voor alle sijne groote smert.

Sluiten