Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. O liefde groot, wie can dit achterhaelen;

het hemelsch broodt is conimen nederdaelen;

comt, devote ziel, hier is de goddelijcke spijs,

den stal wordt als een paradijs.

O wonder saeck, enz.

3. Ondanckbaer mensch, comt laet u hier oock vinden, dit hemelsch kint is uwen welbeminden;

blijft gij nog zoo flauw en zoo ondanckbaer van gemoet, daer Godt zoo veel uyt liefde doet.

O wonder saeck, enz.

B.

1. O blyden nacht, Messias is gebooren;

o wonderheyd, hier ligt den uytvcrkooren,

op hooy en strooy,

schier naekt en bloot,

in 't midden van de beesten.

2. O liefde groot, wie kan dat agterhaelen; het hemelsch brood is komen nederdaelen, op hooy, enz.

Sluiten