Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

521. Aensiet hoe lesus schreyt.

1. Aensiet lioe lesus schreyt,

in hoy en stroy gheleyt,

in iloockskens teer ghewonden;

waer is u majesteyt,

(iodt vamler eenwigheyt,

•lat ghy soo naeckt hier wordt ghevonden?

Al schudt hy heel van kouw,

sijn traentjens zijn noch louw,

sijn ooghen zijn sijn monden;

o mensch, in liefden Houw,

komt, toont eens bitteren rouw,

en weent hier over uwe sonden.

•1. En vreest niet sondaer groot,

het kindt is naeckt en bloot,

sijn handen zijn bewonden;

hy jaeght van u de doodt,

hy helpt u uyt den noodt,

hy heeft u handen al ontbonden.

Sluiten