Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

523. Geluck te saem.

$ l ; • MWmm •

maer; ick wen -sche u hier nied' een sa - ligli nien • we - jaer.

1. Geluek te saem, niet Godt den Heer be^uaem!

Is u mijn gifte aengenaem,

wilt singen allegaer de overblijde maer;

ick wcnsche u hier nied' eon saligh nieuwe-jaer.

2. Op den Kers nacht is Jesiis voort gebracht,

heeft ons verlost van 's vyandts macht,

al van een suyver maeght, die Godt in 't herte draeght:

voor al de sondaers groot dat zy genade vraeght.

3. 1 lien Godt van al is nu op s'werels dal geboren in een armen stal,

in een krib geleyt; sa mensch, maekt u bereydt,

en wilt hier uwen God dienen met neerstigheyt.

4. De herders goet vallen hier Godt te voet,

en singen : Coninck wees gegroet!

l-te engels vol gena, die singen vroegh en spa:

„och Jesus wees gegroet met uw moeder Maria."

Sluiten