Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Jesus wert besneden nae der ouden ee;

woudes u niet verdrieten,

ic songlies u inee.

I>i\t werden die lieilighe drie coninglien ontwaer,

si brachten liare offer daer

ende hare gaven;

si baden dat weerde kindekijn

om sine ghenade.

4. Joseph doe den esel nam al bi den toom.

Wat vant hi aen den weghe staen? een dattelcnboom :

„och eselken du moetste stille staen.

wi willen die dattelen plucken gaen :

wi sijn seer moede."

Die dattelenboom ter eerden neech in Marien schoto.

5. Maria las die dattelen in haren schoot.

Joseph wasser een out man,

dats hem verdroot:

„Maria laet die dattelen staen,

wi hebben noch veertich milen te gaen:

het wort seer spade."

Wi bidden dat weerde kindekijn

door sine ghenade.

C>. Joseph nam dat eselkijn al bi der bant.

Si quamen bi schoonre sonnen in dat Egiptenlant.

Egipten is een seer goede stat,

daer Joseph ooc die herberghe bat seer ellendich.

Maria die span veel goedes gaerns mit haren handen.

7. Maria die conde spinnen dat vrouwelijn.

Joseph die conde timmeren;

si gheneerden sich fijn.

Sluiten