Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

551. Jesu, ons liefd', ons wenschen.

1. .Jesu, ons lii'fil', ons wenschen en ons verlosser goet, schepper van alle nienschen, die al (lat leeft hier voedt, wat liefd' heeft u ghemoet

te lijden onghemack.

ja, te storten u hloet, draghend' ons sondich pack?

2. Dus hebt ghv willen lijden, een alsoo bitter doot,

een doot, tot gheenen tijden niet schanden alsoo groot, om ons wt onsen noot en van des vyandts macht te vrijden, inden schoot van uwer liefden cracht.

Sluiten