Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. lu suete consolacy,

o Ihesu, lieve Heer,

is my een grote gracy,

ic bid u daerom seer; och vuel ic die in my, van sorgen waer ic vry,

want hoet thert is gewont, si maectet al gesont.

7. Waer bliifdi wtvercoren, end word iu niet ontwaer? Ic bid iu, wilt doch horen, myn hert dat is my swaer, temael seer ongestelt,

het is om u dat quelt; van rowen selt vergaen, macht iu troest niet ontfaen.

8. Och wilt my niet begheven, myn alre liefste Heer,

want sonder u te leven,

en wynsch ic nymmermeer. Ohy siit myn hert, myn syn, ic bid u, sprect my in,

laet my van u verstaen, hoe ghi wilt syn ontfaen.

9. Ic had u also gharen,

o Ihesu lief, in my;

ghi siit myns herts verclaren, mit u soe bin ic bly;

tis anders groet verdriet,

al dat in my gesciet;

hoe scoen, hoe suet mach syn, twerd al int laetste pyn.

10. Nu wilt myns doch ontfermen, ic heb iu langh verbeit;

comt, doet myn hertken bernen mit u in sueticheit;

het is my alsoe bang,

want ghi toeft alsoe lang; des ic bin ongewoent,

och lief, ic bid u, coemt.

11. Och Heer, veel tribulacy is my aldus bereyt;

heb iet verdient, och lacy, dat is my waerlich leyt. My dunct, ghy staet my leecli, tis ymmer niet alst pleech; ic tlaech iu myn verdriet, en ghi en troest my niet.

3, 7. t.: als ic yt onlgae. — 6. 1. en passim. Iu=ju, uw en u. - 6, 5. sic H. v. F.; t.: ic hem.

Tekst en melodie. Baumkeh, Ntederl. geisll. Ldr., nr. 21, V'ierteljahrsschrift 1888, bl. 204, naar het 15de-eeuwsch Weener Hs. 7970, hierboven weergegeven;— Hoffmann v. F„ Xiederl. yeistl. Ldr., 1854, nr. 84, bl. 171, variante van den tekst, 13 str., naar het lö^-eeuwsch Berlijnsch Hs. 8,185, met opschrift: „Het vride een hovesch ridder // so menighen lieven dach // enes . . Misschien, zegt Büumker, behoort deze stemopgave tot de bovenstaande melodie. Inderdaad de stemopgave: „Het vride" enz., schijnt op een 14^-eeuwsch lied te wijzen en de fraaie onvolmaakt-iastische melodie (vgl. hiervoren I, nr. 1, bl. 1, de Halewijnsmelodie) kan tot dien tijd worden teruggebracht.

Sluiten