Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

618. Met liden swaer ben ick bevaen.

1. Met liden swaer ben ick bevaen nu ende tot allen stonden;

mijn vruecht die is nu al ghedaen,

niet druck ben ick ghebonden.

2. 0 sceyden, wat hebdy mi ghedaen, gbi stoort mijn herte binnen;

glii cost mi menigen droeven traen; ghi quelt mijn ionge sinnen.

3. Wat vruechde mach mi gheven moet als ic ghedencke der qualen;

maer liden maect den menigen vroet, die in genoechten dwalen.

4. Dat liden sterct den crancken moet, het temt die wilde sinnen,

het maect den mensche van binnen vroet, het leert hem Gode minnen.

5. Och edel liden, ghi sijt so goet,

ghi leert den traghen striden, ghi bedwingt den iongen moet,

die ghi beswaert met liden.

Sluiten