Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. So sel hem dan alle goct gescliien,

al archeit sel dan van hem vlien,

so wie mit reynen oghen can sien,

die is zeer goet van zeden.

7. Wie Gode volghef, die is vroet,

hi draecht die duechd in sinen moet,

wel hem, die dat te tide doet,

want wi moeten schier van henen.

8. Nu gaet ghi voir, ic volch u nair,

noclitan is mi dat sceyden zwair,

Maria, vrou, nu helpt ons dair,

al dair wi syn rait vreden.

1, 1. myme, min, liefde. - 2, 1. hoert, hoort. - 2, 2. t.: gelaten, ghelaen (cf. 3, 1), verlaten. — 2, 4. t.: misdoen; missedaen. misdaden. — 3, 4. t.: lief ten. 5, 1. uairre winnen, ware liefde. — 7, 1. t.: volcht. — 7, 4. schier, snel, weldra.

B.

1. Wat wonder heeft die myn gewracht! Si heeft den Gods soen neder bracht, dat hi doe quam by synre cracht

al inder maget Marien.

2. Och merct wat heeft hi aen gegaen: syns vaders riic is hi ontgaen,

liden, dogen heeft hi gevaen,

ende al wt rechter mynnen.

3. God is die myn, dat seyt sint Ian, die wtten hemel neder quam.

doen hi menscholic form aen nam al inder maget Marien.

Sluiten