Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Dan coemt der sielen ongel ende brengtse al voerden throon; o Iesu, soete bruydegom,

ende weest nn der sielen loon.

5. Dan spreect die moeder tot haren sone „sone, ontfangt ons dese bruyt,

al wt dat dal der tranen is si ghecomen wt.

6. „Si heeft so veel gheleden bangicheden van binnen;

dat haer doen was verborgen,

gheeft haer dat nu te kinnen.'

7. Dan spreect die God selver:

„coemt, mijn verwaende bruyt, het suchten wt uwer herten heeft mi geweest een soet geluyt.

8. „Coemt, ghi sult ontfangen die croone is u bereyt;

ghi en sult nu niet meer liden strijt oft eenighe bangicheyt.

9. „Ghi en sult nn nimmermeer liden,

this altemael ghedaen:

die winter is gheleden,

den rijm is al vergaen.

10. „Die winter is gheleden,

den rijm is henen ghegaen,

die somer is ghecomen,

die bloemkens sijn ontdaen.'

11. Dan buvcht haer de siele neder met so groter weerdicheyt;

te loven ende te dancken is si altoos bereyt.

12. „Ick ben te cleyn te loven den heere van sijnder minnen;

mer ic beveelt den schonen choor der engelen, der seraphinnen."

Sluiten