Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

662. Hoe sie'k 't aensigt dus blymoedigh.

(Van de H. Agniet)

1. Hoe sie'k 't aensigt dus blymoedigh van de reyne maegd Agniet?

Waer nae gaet sy toch soo spocdigli middel door't gemeen verdriet?

Stroyd roo roos' en lelij-blaen, Agnes sal te bruyloft gaen.

2. Bruyloft, die den grootsten koning, voor een kort besuerde leyd,

in sijn hemel-rijcksche wooningh sijn vriendinne heeft bereyd.

Stroyd, enz.

4. 't Weenden al, wat haer passeren over straet sagh na 't schavot, sy alleen gingh triumpheren over haer getrocken lot.

Stroyd, enz.

5. Noyt en saclnnen brnyd soo trachten na 't verlangde bruylofs-bed,

als het reyne lam wel jachte na de dood, voor Christus wet. Stroyd, enz.

3. D' eelste maget was verwesen om haer bruygoms wil te swaerd; groot' en kleynen saghmen vresen, sy alleen gingh onvervaert.

Stroyd, enz.

li. ,Iesu, Heer! 'k en bens niet waerdigh. och! hoe kom ick aen 't geluck ? Nu, scherp rechter, maeckt u vaerdigh, waer toe dient dit langh vertuck?" Stroyd, en/..

Sluiten