Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst. A. Het hofken der geestelijker liedelens, Loven lo7(, bl. 114, ,een nieu liedeken"; zonder wijsaanduiding, hierboven weergegeven; — ee ei iuh i Schrift,,relijcke leunen, Antw., geest, goedk. 1587, SignFBv^zeiWetekst, Zond wijsaanduiding; - Dr. F. C. W.edeb, De Schriftuurlijke liedekens,

1,1 31-2, en Iïegisl. nr. 108, haalt eene lezing aan te vinden in Uelderhamh lied'ekeiis yemaeckt ,H den o. ende n. Testamente [Keulenl l55«, waarschijnlijk reeds een herdruk (exempl. te Antwerpen ter Bibl. van Kidder A. va" ,'

stemaanduiding: ,Vant schouvagherken'; - DU u een mverUjch hoecxken, Amst., Harrnen Janszoon Muller, waarschijnlijk gedrukt in 1583, enIM ,s een schoon m lijck boecxken, Amst., Corn. Claesz., geest, goedk. Antw. 1570.

" Verder vindt men den tekst in: Dit is een suyverhjck boecxke,^ Amst . Com Dircksz 1648 bl. 93, .een nieu liedeken", zonder wijsaanduiding, <

der alieest. n euchden, Antw. 1617, bl. 117, ,op de wijse alsoo t begh.nt ; B.jJsche histonj-liedekens, Dordrecht 1704, bl. 71; ,nae de w.jse: akoot^g.n^

Tekst. B. Lb. met emblemata. Hs. nr. 19.»44, van c. lb3o, ter . •• Bibliotheek, 'lied nr. 55, „liedeken van den verloren soen, op de wyse van den rycken man", hierboven weergegeven: - De Colssemaker. Chants pop. des t lamand.,de Franee 1856, nr. 59, bl. 211, die het lied mededeelt als zeer verspreid m de arron-

Uui.tok. ,» Haiobroek: - «- ■ «*«'. «; »»•

...,ü liertje-, ,l»or 0. O. .<ki«> T

Melodie. De Coussemaker, t. a. p„ hierboven onder den tekst gebracht Uotens et Feys, Chants populaire* flamauds, 1879, nr. 36, bl. 08, voor het lied getiteld: „De spiegel", waarvan de eerste strophe volgt:

Het lied Wat is de wereld toch", komt ook voor met stemaanduiding: „Philis myn tweede ziel", onder nr. 6 van de losse bladen van Van Paemel, Gent, eerste helft der XIX4' eeuw.

Sluiten