Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Christenen, wie gy zyt,

luistert met neerstigheid,

geeft agt en wild opmerken: den Joodschen wandelaer kwam op Zondag in de kerke, in Engeland voorwaer.

2. Hij bad den Heer met spoed uit een zo diep ootmoed,

gelijk men kon bespeuren,

voor alle menschen, ziet,

dat het haer niet kon gebeuren, gelijk hem is geschied.

0. Deze man is een .Tood,

van lijf en leden groot en ruig met haer bewassen,

draegt op zijn hoofd geen hoed, aan 't lijf geen hemd nog dassen, geen koussen aan de voet.

4. Hij wandeld door het land,

rondom aen alle kant,

met vasten, bidden, waeken ; 't leven is hem verdriet, hy wenscht wel de dood te smaeken maar zal die vinden niet. .

T>. Tot straf leeft hy te bact zo lang de wereld stact:

veel die hem zien by/.onder van de eene stad op de acr,

yder een is verwonderd over dien wandelaer.

6. Ook in de winter tyd is deze mans habyt zeer weinig van beduyen:

over zyn lijf een rok,

gaet door hagel, sneeuw en buyen, en in zijn hand een stok.

7. Als nu de kerk uitgong,

veel menschen oud en jong volgden hem na, wilt hooren: vraegde ook aan hem,

van wat plaets hy was gebooren, hy sprak: „van Jeruzalem;

8. „Een schoenmaaker, van leer:

mijn naem is Azuweer,

zeer rvk van goed en gaven; ik was doe vyftig jaer,

doen Christus zyn kruismoest draegen na den berg van Calvaer.

0. „Jezus, met 't kruis belaen,

bleef voor myn deur stil staen om te rusten zyn moe leeden; ik sprak, geheel verstoord.

zonder barmhartigheden.

,wandeld met u kruvs voort!

10. „Hier op sprak Jezus zaen:

„ik ben zoo moei van gaen en gy wilt geen ruste geven; ik zeg u met beklag,

dat gy zult gaen al uw leeven tot aen den Jongsten dag."

11. „Ik wierd van stonden aen gedreeven om te gaen,

't geen tot den Jongsten dagen zal duuren; van toen af,

dat ik voort ging jagen,

tot myn verdienden straf."

12. Als hy veel stee en land

had doorreist, kwam die kwant weer tot Jeruzalems drempel:

toen heeft hy zeer geschreid, als hy zag verwoest (iods tempel, 't geen Christus heeft voorzeid.

Sluiten