Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

694. Waer is er kerke zonder zank.

1. Waer is er kerke zonder zank,

of kermis zonder keel geklank?

Waer is er mensch, die vreugdig leeft en somtvds niet een lied en heeft?

2. Wanneer de vreugd den niensclie dwinkt, men hoort straks dat de keele klinkt: den zank is teeken van de vreugd,

en is ook moeder van veel deugd.

'■}. Zingt nu dan eens een geestig lied, en zorgt van daeg voor morgen niet; die kleyne zorge maeken groot,

die leven, maar erger als dood.

4. Een treurig mensch is vol verdriet.

een treurig mensch en deugd doch niet; wat is het dat den treurder doet als te verteeren vleesch en bloed.

5. Looft God en doet uw werk verblvd, en mot een lied gebenedyd

den Heer, die 't al beschikken moet, en al naer zynen wille doet.

Sluiten