Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

Tekst. D[avid] J[(ikisz], Ken gecstelijck liedt-boecxken., z. p. noch n. van drukker, bl. 7ln, „op die wyse: Een vasten 13urch is onser Godt / etc. of: Die Heere is Coninck in Israël, etc.". Onderaan leest men: „In Decemb. anno 1536. Finis". Zie bij Dr. F. C. Wieder, De Schriftuurlijke liedekens, 's-Grav. 1900, bl. 166, nr. CIII, de beschrijving van deze uitgave en, bl. 165, nr. CII, die van een voorgaanden druk, beide dagteekenend uit het laatst der XVIde eeuw. — „Dit lied is een curiosum, door den dichter gemaakt in een visioen, en als zoodanig waarschijnlijk wel eenig in de lied-litteratuur"... „kam ihm" (d. i. aan David Joris') zoo leest men in Daiid Joris sonderbare Lebens-besclireibung aus einetn ilanu.icripto, te vinden bij G. Aiinold, Unpartlieyische Kitchen- und Ketzer-Historien, Schaffh. 1740, bl. 1323, „ein gesicht liedsweise vor, welches er mit geschwinder hand schnell hinten einander schrieb, auf die melodie: Ein feste liurg ist unser Gott, also lautende: Meine ohren haben ... als Adam und Eva erst waren. Lest." — Vgl. F. Niphold, David Joris von Delft in: Xeitschr. f. d. hint. Theo}., I (1863), bl. 70 (Dr. F. C. Wiedek).

Melodie. David Joiusz, t. a. p., bl. 58i, voor zijn hierboven als stem opgegeven lied: „Die Heer is coninck", enz.

De zangwijs van Luthers lied wordt voor de eerste maal gevonden met de vierstemmige bewerking van Johakn Waltiieu (1496—1570) in een Hs. van 1530, zoo niet van 1529. Kol. 8 van zijne inleiding tot de partituur-uitgaaf van Walther's Wittembergisch geistlicli Gesangbuch ion 1521 (VII. Hand der 1'ublikation ... der Gesellschaft für Musikforschung, Berlin 1878), wijst Otto Kade op een passage van den Bassus, van een daar voorkomend Latijnsch lied :

en gaat van daar uit om Walther als den componist van „Ein feste Burg" aan te zien. Anderen blijven de zangwijs aan Luther toeschrijven (zie onze verhandeling: De. melodie tan het Nederl. lied, 's-Grav. 1902, bl. 153 vlg.), waar wij, naar G. Paris en A. Gevaert, Chansons du XV' siècle, Paris 1905, nr. 14, een aanverwanten 15de-eouwschen vorm vermelden :

In de studie gewijd door Prof. Dr. Friedrich Zelle aan: Kin feste Burg ist unser Gott (Wissenschaftlicbe Heilage zuin Jahresboricbt der zehnton Realschule,

Sluiten