Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hi't oude Nrtl. liort. °'1 K1'™- "™

Dl. BI. BL

III. 2356. „Ic wil mi selven troesten* 462

, 2360. „Tc wil mi gacn verbliden, verhnghen" 463

„ 2362. „Ick wil mi gaen vertroosten" 339, 463

„ 2364. „Ick wil mi gaen vermeyden, in Ihesus" 162, 463

„ 2390. „Och lieve Here, ic heb gheladen" 329

„ 2392. „Coemt ons te hulpen', tekst 15 3->0

„ 2415. „Ick wil van hier", tekst C 1;,0

„ 2492. „Ten was noyt mensche" 23

„ 2494. „Bereyt u huys ter stont" 311

Sluiten