Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn hert moet slichten, mijn oogen leken, 1 II, 1601

Mijn hert vervult altijdt met pijn, I, 561 Mijn hert wat goets wou dichten, I, 413 Mijn hert' wenscht o|> te breken, I, 300; II, 1687

Mijn hertze en can verbliden niet, 1,390 Mijn hoop ende mijn troost ende al mijn toeverlaet, dat staet aen onser liever soeter vrouwen, III, 2501 Mijn hoop, mijn troost, mijn toeverlaet staet aen eenre joncfrouwe, III, 2501 Mijn hoop, mijn troost, minen toeverlaet, dat staet aen onsen Heere, III, 2501 Mijn lief is mijn, end' ik ben zijn, 1,377 Mijn liefken siet mi ovel aen, I, 438 Mijn lief, mijn schoon liellotjen, I, 811 Mijn liefste greyn, in swerelts pleyn, I, 568 Mijn lyef is schoen ende suverlijck, III, 2300

Mijn moederkijn is ghestorven, II, 947 Mijn moerken gaf mi eenen man, 11,937 Mijn oogkens weenen, I, 445, 553; II,

1601, 1613; III, 2731 Mijn pen wil het ghebruyck, II, 905 Mijns herten sin is der ioncheyt vol, III, 2704

Mijn siele gheeft lof u Heere (lod ge-

presen. I, 695 Mijn siel, heft op u hert, III, 2435 Mijn siel maect groot, en prijst den Heer,

II, 1247

Mijn siel verblijdt haer inden Heer, II, 1671

Mijn sinnekens zijn mi doortoghen, 1,569 Mijn sinnen zijn my ontstelt, ghequelt, I, 487

Mijns wilt ontfermen, Heere, I, 298 Mijn tijt gaet wech, en ic daer met, III, 2397

Mijn vader gaf my enen man, II, 936;

III, 2735

Mijn vriest hier, mijn vriest daer, 11,991

Mijn ziel, als gy ter tempel treed, III, 1904 Mijn ziele looft den Heere goet, II, 940 Mijn ziele looft den Heere, mijn geest

verheugt, II, 1330 Mijn ziel gy moet hier strijden, III, 2584 Mijn ziel is onghedaen, I, 404 Mijn ziel, wilt lof singen den Heere, II, 1611

Mijn ziel wilt u niet keeren, I, 611 Mi lust te loven hoechelic (hogentlyc, hoghelyc), III, 2208, 2211, 2213. 2298, 2746

Mine herte dwingt my om singhen, II, 1575

Minen gheest is mi ontwaect, I, 349: 111, 2494

Min hertz tut sicli allzit verlangen, I, 540 Minnaers der bloemen, II, 926 Minne-stoocker, kleyne guyt, 1, 507 Mir ist ein schüns braun Meydelin, 11,1772 Miserere, I, 13; III, 2147, 2677, 2679 Mit desen niewen (nyewenl jare, III,

1996, 2001 Mit diesem neuen Jaire, III, 2008 Mit Lust vor wenig Tagen, II, 1646 Mits ik heden ben uw Koning, III, 2077

Mitte (Marie) confitte, II, 1193

Mit vrouden wille wi singhen, schoon

boelken, II, 1546; III, 2408 Mi verlanghet also scere, III, 2450 Mocht ic al met die alderliefste mijn,

III, 2188 Moder, wat dilnkt ju? II, 1193 Moeder geef mii enen man, II, 933 Moeder (iods komt ons te baet, II, 1795—6 Moeder ick moet (wil) hebben een man,

II, 932, 933 Moeder, is 't nog niet gedaan? II, 934 Moeder, lieve moedei-, nu gheeft mi enen

man. II, 933 Moerke set, III, 2739 Moest' dan die pur, die uyt ghelesen, II, 1028

Sluiten