Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Voor de prijsbepalingen van druppels wordt aangenomen, dat één gram van eene vloeistof, waarvan het soortelijk gewicht hooger is dan, of overeenkomt met dat van gedestilleerd water, gelijk is aan 20 droppels en van lichtere vochten één gram gelijk aan 30 droppels.

Gedestilleerd water kan slechts in rekening worden gebracht, indien het voor de bereiding van het voorgeschrevene noodzakelijk is.

3°. In de opgegeven prijzen zijn opgenomen de 10 pOt. boven den kostenden prijs, in het Tarief bedoeld.

Voor de prijsberekening zie men verder de bepalingen in het Tarief en de Voorwaarden voor ingeschreven Apothekers en Handelaars in heel- en verbandmiddelen op de postkantoren verkrijgbaar1).

Geneesmiddelen.

Maatstaf

der be- i I

rekening: ] Prijsver-

Cents. anderingen.

grm. !

1000 Acetas plumbicus 10° gram 5

1000 Acetum pyrolignosum crudum. 100 B 3

1000 Acetum pyrolignosum rectifica-

100 n *

1000 Acetum vini. '00 „ S i

1000 Acidum aceticum '"O » * <s

100 Acidum arsenioosum pulv.... 10 „ 2

100 Acidum benzoicum 10 „ 14

1000 Acidum boricum 100 „ 6

100 Acidum chromicum. 10 „ ö

10 Acidum chrvsophanicum 10 , W

1000 Acidum hydrochloricum. 100 „ A

1000 Acidum hydrochloricum dilutum 100 „ i

10 Acidum lacticum 10 „ »

1000 Acidum nitricum... |00 „ 5

1000 Acidum nitricum dilutrum.... 100 „

') Zie dit Supplement blz.

Sluiten