Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER') OP SUPPLEMENT Y—VIII.

VAN HET

NIEUW GENEESKUNDIG WETBOEK.

(De romeinsche cijfers wijzen het Supplement aan; de andere de bladzijde.)

A.

Artsen ij bereidkunst, wetswijziging, VIII, 12, — wet opnieuw gepubliceerd, V, 16.

B.

Bacterio-therapeutisch instituut te Utrecht, V, 36. Barakken van het Bijk, VII, 80.

Besmettel ij ke ziekten, wet opnieuw gepubliceerd, V, 2o,

— buitengewone maatregelen VIII, 27.

Buitenlandsche diploma's, V, 5, VI, 5, 7. 10, VII, 3, VIII, 5. Bevoegdheid v. arts, apotheker enz., wijziging der wet, VI, 10.

C.

Caissonarbeid, wet, VII, 65, — toezicht van semiartsen, VII, 66. Cholera, maatregelen, VIII, 27.

Conditions d'admission de medecins au service sanitaire

Ottoman, VI, 30.

Controleerend geneeskundigen, ambtsgebied, VII, 54. Cu ra?ao, gouvernementsgeneesheer, V, 9.

D.

Davos-Platz, sanatoriumvoorwaarden, VI, 47. Deskundigen bij ongevallenwet, V, 74, — reis- en verblijfkosten, V, 75, — bij Militieraden, VII, 7, VIII, 9, — bij Caissonarbeid, VII, 65.

Diploma's, buitenlandsche, V, 5, VI, 5, VII, 3, VIII, 5.

Dier proeven, VI, 11.

E.

Examen v. vroedvrouw, VI. 36.

1) Om verwarring te voorkomen zijn Besluiten, enz. in de eerste supplementen voorkomende doch die daarna weder vervallen zijn, niet in liet Register aangegeven; dit scheen te minder noodig, omdat deze slechts eene historische heteekenis hebben en bij de Besluiten enz. voor deze in de plaats getreden toch steeds naar de vroegere verwezen wordt.

Sluiten