Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REIS-MINISTER

Aïft te v/ug.

On - ze Pre - si - dent - Mi - nis - ter Is niet van van - daag of gis - ter. Gaar -ne maakt fnj groo - te

|&Ê^= Ël=ËpÊË*=Ë|Ë ±lü^r_ ^ Hlp^l

U"- Ij

rei - zen Om de we - reld te Le - wij - zen: Dat de Ne • der - land- sche leeu • wen. Als ze wil • len, kun - nen

Sluiten