Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mort ie nm 'n aalmoes vragen

I erft ie van weldadigheid Hopen we dus dat de Kamer

Een pensioen wet aan ons geeft Dat dr ouwe werkman voortaan

Nog mens< hwaardig \ «-rr|< r leeft Dat hi| langer niet afhank'lijk

Van 700'n aalmoes lioeft te /ijn. Dat die grijsaards in de toekomst Staatsgepcnsioneerden zijn.

Refrein.

Dat wenschen wij ons allemaal f ^ Dat is ons I lollandsch ideaal I

Sluiten