Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN EENIGE GOEDKOOPE, MOOIE BOEKJES. Voor 6 tot 12 jaar.

Prijs per deel:

Nog bij Moeder ƒ 0.35 J. Ligthart en H. Scheepstra

Uit het leven » 0.35 Ch. Krienen

Blijde Jeugd » 0.35 D. v. d. Meulen

Dicht bij Huis » 0.35 J. Ligthart en H. Scheepstra

De wereld in » 0.35 J. Ligthart en H. Scheepstra

Prijs:

Een geheim ƒ 0.25

De Perzikepit » 0.25

Het gestolen Mandje » 0.25

De Witte Beer » 0.25

Het onnadenkende Lammetje » 0.35

De Hoeve en andere verhaaltjes » 0.35

Het Kransbrood » 0.35 door Nellie.

Berijmde Vertellingen * 0.30 door Tante Marie (zonder prentjes.)

Het Land der Luiheid » 0.10

Prins Karei » 0.10

Het verloren Schaartje » 0.10 door Agatha

Van Fransehe Buurtjes f 0.20

Jong Hollandss Lief en Leed » 0.20

Sluiten