Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jong Java s Lief en Leed f 0.30

Kijkjes in Holland * 0.20

Van ieder wat » 0.20 (zonder prentjes)

Uit de Kinderbibliotheek van Nellie

Dina en haar Pop » 0.50

Kruidje roer-mij-niet » 0.50 door Agatha

Drie Verhalen, » 0.35 door Pauline In aardig bandje

De Zwarte Tooverpop » 0.10

Piet de Kolenbrander » 0.10

De ivonderlijke avonturen van Duimelot » 0.10

De Geschiedenis van de Roodborstjes » 0.10

De Sneeuwkoningin » 0.10

Het leelijke jonge Eendje » 0.10 De avonturen van Gulliver onder het kleine volkje

van Lilly put » 0.10

De avonturen van Gulliver onder de Reuzen » 0.10

De Lotgevallen van een Ezel » 0.10

Aladdin en de Wonderlamp » 0.10

(Alle voorzien van goed geteekende prentjes) R. v. d. Velde te Leeuwarden

AH Baba en dc veertig roovers » 0.20

Aladdin en de Wonderlamp » 0.20

Gedenkschriften van een Witten Olifant » 0.20 (Mooie uitgaven)

Uit de Wereldbibliotheek onder leiding van L. Simons.

Sluiten