Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE

CHRISTELIJKE FEESTDAGEN

DOOR

dr. l. knappert,

Hoogleeraar vanwege de Ned. Herv. Kerk te Leiden.

Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.

AMSTERDAM

VAN HOLKEMA & WARENDORF 1908.

Sluiten