Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sij vielen opter eerden

Voor 't kindeken XIII daijen out,

Zij offerden hem met weerden Wierooe, mvrre en gout.

'En echter, hoe nederig is het begin! In een stal geboren, want in de herberg is geen plaats voor hem: een houten kribbe zijne eerste woonplaats, eenvoudige herders alleen begroeten zijne komst. Zeker:

„De doecken, daer dit kint in leit,

Is 't purper van zijn majesteit,

Waarin de herders hem aanschouwen,

Dien God de zielen komt vertrouwen,

Gelijk vanouts was toeghezeit",

wij zingen het onzen Vondel na. Maar voor die majesteit had de wereld vooralsnog geen oog, en het purper, dat Jezus gedragen heeft, was hem door ruwe krijgsknechten als eene bittere spotternij omgeworpen. Zoo was dan zijne geboorte in nederigheid, aldus meende de oude Christenheid, eene profetie van het leven van den Zoon des menschen, die niet hebben zou om het hoofd op neêr te leggen, die gekomen was om te dienen en niet om gediend te worden, die zou omgaan met tollenaren en zondaren en, in stede van den troon van David te bestijgen, aan het kruis van Golgotha sterven zou.

Maar die nederige, uiterlijke omstandigheden deden aan Jezus' heerlijkheid niet te kort. God had, in zijne barmhartigheid, in Jezus aan de wereld het grootste

2

Sluiten