Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterker is, dan alle tegenstand. Het kan worden onderdrukt, maar sterven nimmer. Het kan worden besloten in een graf, maar het zal opstaan tot heerlijker levencc. Wil men deze vreugde ijdel noemen, het zij zoo. Wij hebben haar liever, aangezien zij steunt op eene van Gods vaste wetten, dan het voor waar houden van op zijn minst twijfelachtige verhalen, waardoor de blijdschap, die daarvan de vrucht moet zijn, even onzeker en twijfelachtig wordt.

Dit is voor ieder de hoofdvraag: »Is in ons eigen hart de Christus opgestaan? Doen wij aan onszelven de heerlijke ondervinding op, dat het goede sterker is. dan het booze, en toeneemt in macht ?« D&n kan onze Paaschvreugde oprecht en rein -wezen, hn indien wij alzoo in ons de groote kracht en de onverderfejijkheid van het heilige ervaren, zullen wij ook met te vaster vertrouwen de dingen buiten ons waarnemen, wetende, dat God in zijne wijsheid en goedertierenheid het alzoo heeft gewild, dat de Christusgeest, eenmaal opgewekt uit de dooden, niet meer sterft, maar de wereld verwinnen zal.

HEMELVAARTSDAG.

»Een stiefkind onder de christelijke feestdagen* zou dit teest met eene kleine wijziging van een

Sluiten