Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de zaak heeft ook hare keerzijde,

die zich vooral duidelijk vertoont in al die gevallen, waar men met een ondergestoken kaart te doen krijgt, uitgespeeld door ouders, die het er op toeleggen zich van de zorg voor hun kind te zien ontlasten.

Vrouwen van losse zeden, luie ouders laten zich signaleeren, hetzij door anonieme brieven, hetzij door buren, om de aandacht van den Voogdijraad op hun slecht levensgedrag te vestigen, ontzetting te verkrijgen en zoodoende bevrijd te worden van de zorgen voor hun kind. Meestal betreft het jonge kinderen, want met den leeftijd van 8 jaar hebben de ouders dikwijls reeds te veel profijt van het kind en treft hen door de ontneming eerder een nadeel.

Deze gevallen zijn zeer ernstig en geven te denken.

Armbestuur en Armenzorg weigeren ondersteuning, daar waar slecht gedrag, of misbruik

Sluiten