Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bezoeker tegemoet kwam. Toch waren op dit oogenblik kinderen noch banken aanwezig. De laatste waren ten behoeve van de eersten naar buiten achter het huis gebracht. De kinderen zaten daar niet in de schaduw, maar in de blakerende Junizon, de directeur, die zelf slechts toezicht hield en 's avonds godsdienstonderwijs gaf aan andere kinderen, liep in hemdsmouwen rond, ging met den bezoeker naar binnen, de zorg voor de 3S kinderen overlatende aan een veertienjarig helpstertje, daar de vrouw bezig was in de keuken. Nu waren er weinig leerlingen, gewoonlijk bedroeg her getal tusschen de 40 en 5°eenige privaat voor de 50 kinderen was in de keuken. Tijdens het bezoek was de speelplaats zonnig, bij de minste regenbui drassig en dan een paar dagen onbruikbaar. Alle kinderen bleven hier van 9 tot 41/;, om beziggehouden (?) te worden met de tijd verdeeling, de eerste tafels van vermenigvuldiging en het leeren van liedjes. Aan fröbelen werd niet gedaan, „want dan zou het een school zijn . De vunzige lucht in het lokaal was niet zeldzaam, de opgever van het adres had er reeds opgewezen.

b. Een bewaarschool werd opgespoord in een vuile nieuwe stadsbuurt, opgespoord, want niets verried de aanwezigheid. De deur, zoowel als de geheele pui was vuil en verveloos. Het eenige lokaal, ontstaan door het wegbreken van een tusschenmuur, maakte een allertreurigsten, armoedigen, somberen indruk: hooggeplaatste kleine ramen, en vuile muren. Voor de 45 leerlingen waren banken zonder leuning, zij waren toevertrouwd aan twee ongediplomeerde helpsters; de directrice, die deze school reeds 14 jaren

Sluiten