Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het zal sommigen misschien vreemd voorkomen dat ik, die enige maanden geleden een methode voor het zuiver schrijven (1) in 't licht gaf, de uitnodiging van de Propaganda-kommissie der „Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal" heb aangenomen om een brochure samen te stellen die een pleidooi moet inhouden voor de invoering van het stelsel-Kollewijn op de lagere school, — een brochure die, bereikt hij zijn doel, mijn vroeger werk gedeeltelik overbodig maakt. De zaak is deze: mijn methode berust op dezelfde beginselen als die het aanzijn gaven aan bovengenoemde vereniging, en alleen de gedachte dat, zolang het oude bestaat, het beter is dit te onderwijzen volgens goede dan volgens verkeerde beginselen, heeft me tot de uitgave doen besluiten.

De beweging tot „vereenvoudiging van de schrijftaal" is feitelik slechts een van de konsekwenties van die, welke er naar streeft de levende taal, in wetenschap (2) en praktijk beide, het uitgangspunt te doen zijn van alle beschouwing.

Om niet te uitvoerig te worden en zo dicht mogelik te blijven bij mijn taak — de uiteenzetting van de betekenis van het stelsel-Kollewijn voor de lagere school — zal ik me in mijn brochure beperken tot de invloed van de taali'orwt op het taal- en leesonderwijs. Wilde ik de veranderingen nagaan die een gevolg zouden zijn van het doordringen van de

Sluiten