Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen de gelegenheid zich te uiten. En verder brengen wij de kennis aan die nodig is oui dit te doen in een taal die meer of minder buiten hun ligt: voor hun die de beschaafde omgangstaal spreken, die van de konventionele schrijftaal afgebeeld op de aangenomen manier; voor hun die dialekties spreken, ook nog die van de algemene omgangstaal. Niet in het bewust aanleren van die talen ligt het vieieuse, bestaat de „verboeketaling"; — maar in het doen alsof de geschreven schrijftaal de taal is die alle leerlingen als van nature eigen is en in de daaruit voortvloeiende eis dat ze zich van vormen dier taal bedienen, voordat deze geleerd zijn. Ook in de mening dat de spreektaal eigenlik niet veel meer is dan bedorven taal, en in het daaruit volgende streven om van de 't meest van de algemene omgangstaal afwijkende schrijftaal zoveel mogelik aan te leren en zich zo na mogelik te houden aan de geschreven taal zoals hij afgebeeld wordt in de leesboeken. (20, 25, 16, 23)

V. Vaststelling van het einddoel

A) Het grarnmatikaal onderwijs.

Het einddoel zou moeten zijn: het bezigen van de algemene omgangstaal, geschreven volgens de beginselen uit die taal zelf afgeleid. (2)

Zoals de toestand nu is, wordt de zaak veel ingewikkelder: verschillende omstandigheden die met de taal zelf niets te maken hebben, oefenen nu invloed op de bepaling van het einddoel. Ook de onderwijzers die het weergeven van de algemene omgangstaal als het ideaal beschouwen, moeten verder gaan: ze dienen water in hun wijn te doen en mogen geen' vereenvoudigingen invoeren dan die de publieke opinie en de autoriteiten hun vergunnen. Intussen kunnen ze alvast:

Sluiten