Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het aanleren van die overgebleven afwijkingen is gedurende de eerste drie leerjaren na het aanvankelik leesonderwijs afzonderlik gramniatikaal onderwijs nodig, d. w. z. onderwijs in zuiver schrijven. De afwijkingen zijn nog te veel in aantal en vooral te moeilik, dan dat okkasioneel onderwijs in staat zou zijn ze zó te doen aanleren dat de schriftelike gedachteuiting van de meerderheid der leerlingen er niet door benioeilikt wordt. Waar het ideale stelsel niet bereikbaar if, zullen we ons deze moeite moeten blijven getroosten. (Zie V, bl. 15 voor de taak van het gramniatikaal onderwijs en VIII, bl. 29 v.v.g. voor wat er blijft.)

XI. Overzicht.

Hoofdzaak is het geven van taal- en leesonderwijs waarbij men uitgaat van de gesproken taal. Dan alleen is het mogelik onderwijs te geven dat geen afbreuk doet aan de taal van de leerling, deze niet van zijn taal vervreemdt. Waar men een taal moet leren die buiten de leerling ligt, of, zoals bij het leesonderwijs, van zulk een taal moet uitgaan, is bewuste afwijking het enige redmiddel. Zulk onderwijs werkt niet verwarrend, maar houdt integendeel scherp uit elkander wat niet hetzelfde is; doordat de leerling zich de bestaande verschillen steeds duidelik bewust moet zijn, komt het ook ten goede aan het beschaafd en zuiver spreken. Door de voortdurende vergelijking bevordert het de zelfwerkzaamheid, en daardoor is het tevens in hoge mate opwekkend.

Ook bij de invoering van het stelsel-Kollewijn blijven vele en lastige verschillen bestaan. Dit kan nu eenmaal niet anders, daar de spelling een histories produkt is en zijj^ aard meebrengt dat men er geen te veel ingrijpende veranderingen in

Sluiten