Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leggen . . Zo zeggen het laatste en meenen het eerste. Ik doe als duizenden, ik speculeer op de zinnelijkheid, ik cofjueteer en flirt wéér en nu met de gansehe zaal. dat gaat mij goed af, dat heeft mij altijd goed afgegaan, — ze lachte — maar het artistiek cachet, dat ik aan alles verbind, bewaart mij voor banaliteit. Wat Holland betreft en wat ik er achterliet, ik ben over alles heen. Ik deuk er liefst niet aan. Naar mijn kind kan ik at en toe wel eens verlangen, maar ik heb mij zelf geleerd dat verlangen te onderdrukken en de wetenschap. dat ik het toch niet bij mij zou kunnen hebben, dat ik geplaatst zou worden tusschen twee vuren: haar of mijn nieuwe loopbaan, geeft mij de kracht om elke serieuse opwelling van teederheid terug te dringen. Ik zou mijn loopbaan niet opofferen.

Zooals ik reeds tegen u zei: Ik ben vrij wat ernstiger geworden. Toen ik verlangde naar het frivole leventje van thans, •was ik minder ernstig dan nu ik er midden in sta. Ik zie de dingen aan met een ander oog, do vooringenomenheid is weg.

Ik begrijp nu ook tenvolle dat ik vroeger niet was, die ik had moeten zijn; een man, die een vrouw trouwt, heeft recht van die vrouw datgene te verlangen, wat reeds de burgerlijke wet voorschrijft, in de eerste plaats: trouw. En trouw in alle opzichten ben ik niet geweest: die wetenschap maakte hem — toch van nature al driftig aangelegd — tot een woedenden stier. Geef hem ongelijk, als gij kunt!

Wat men in mijn mooien „roman" heeft getracht: alle schuld op hém te werpen en mij schoon te wassohen, hoezeer ik out de wijze waarop men 't deed lach, — met de hand op mijn hart moet ik zeggen: „Men deed een laagheid!" Ikzelf bende aanleidende oorzaak van alles geweest en dat wensch ik niet te ontkennen.

Deze wetenschap had mijn vader en dat hij niettegenstaande hij fi waarheid wist tóch een schandaalboek de wereld in kon zenden, !s dat waarop mijn naam staat, spijt mij oprecht. Vooral waar ik mij er van bewust ben, dat de geldelijke voordeeion zwaarder wogen dan het redden der reputatie van zijn dochter, die meer te redden is door oen ruiterlijk bekennen der waarheid, als ik thans dot', dan door een schrijverij als die waartoe hij aanleiding gaf.

Toen hij mij indertijd verzocht mijn levenservaringen tot een roman te mogen laten verwerken, heb ik mij iets heel anders voorgesteld en het spijt mij achteraf mijn toestemming

Sluiten