Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doe. Mijn eenige bedoeling' is: den roman van Mata-Hari als een vuil, liederlijk schand- en smaadschrift te brandmerken.

G. H. PRIEM.

$ £

*

Dat ik niet de eenige was, die deze verdrukte-onschuldgeschiedenis naar waarde wist te schatten, bewijzen de anonieme en andere brieven van instemming, die mij werden toegezonden. Het oordeel van het „publiek dat weet te lezen" wordt vrijwel weergegeven in het artikel van een te Utrecht verschijnend blad, welk artikel (een recensie van den „roman") ik hier laat volgen:

„Het heeft in mijne bedoeling gelegen nog met een zoetigheidje na te komen — en, alleen op den titel lettende, had ik daartoe bestemd:

Roman van Mata Hari, De Indische Danseres, door A. Zelle Czn.

Lezers, ik ben bedrogen uitgekomen! Dit boek is niet wat ik verwachtte. In plaats van iets délicieus zoetigs heb ik iets wrangs en zuurs te verorberen gekregen, met een nasmaak zoo bitter als gal!

Toen ik „Bolleken" las, heb ik me geamuseerd; bij het lezen van „Götz Krafft" smaakte ik een verheffend genot, maar bij het lezen van „Mata Hari" heb ik mij geergerd!

Toch zullen er liefhebbers genoeg zijn, die smullen aan zoo'n kostje. Voor dezulken — én voor degenen die alles proeven willen, uit louter nieuwsgierigheid, is het verkrijgbaar gesteld. Men vraagt er naar voor de toonbank, dus onze bibliotheekhouder moet het hebben! Ter zake:

Al hebt ge Mata Hari ook nog niet zien dansen, toch zullen de meesten uwer reeds van haar gehoord hebben. Ge hebt haar beeltenis kunnen aanschouwen in geïllustreerde bladen en op prentbriefkaarten, dus kunt ge weten dat ze een lieftallig gelaat met groote donkere oogen en een slanke buigzame gestalte heeft. Ge hebt in de dagbladen berichten en recensies kunnen lezen, zoodat ge ook kunt weten dat de edele kunst van Terpsichore door haar op zeer bijzondere wijze wordt beoefend; men beweert dat zij, in haar genre van Indische danseres, voor de gewijde Hindoesche zelf niet hoeft onder te doen, en men noemt haar in éénen adem met de beroemde Amerikaansche Miss Duncan. \ erder kunt gij gelezen hebben dat Mata Hari's eigenlijke naam Margarcth;. Zelle is, dat zij gehuwd was met, doch weer gescheiden is van,

3

Sluiten