Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevat (zoo lezen de meesten!) kan liet leiden tot groote onwaarheid. Lichamelijke onreinheid is zonde tegen den heiligen geest van het mensch-zijn. Ons lichaam zij een tempel van reinheid. Wat men een gezonde ziel noemt kan slechts de uiting, de binnenzijde, wezen van een gezond lichaam. Een groot deel van onze ziel ligt juist in onze handen.

Achtste zang. (Matth. XIX 5 vlg.)

Daarom (alzoo staat er verder geschreven) zal een mensch vader en moeder verlaten, en zal zijne vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vleesch zijn. Alzoo dat zij niet meer twee zijn, maar één vleesch. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mensch niet. — Aldus het oude boek. Maar wij nieuwere men se hen denken vaak anders. Wat de mensch samengevoegd heeft, kan de mensch ook scheiden. Green huwelijk als bezitskwestie, als eigendomsvraagstuk, geen huwelijk alleen berustende op platstoffelijke belangen. Maar huwelijken uit liefde, en alleen uit liefde. En is die laatste verdwenen, dan schijnt elke knellende band — onzedelijkheid.

X e g e n d e zang. (Matth. XXII 37—40.)

Gij zult liefhebben de Xatuur, het zijn, liet Al. waartoe gij behoort, waaruit gij zijt ont-

Sluiten