Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De liefde is de band der volmaaktheid.

Het einde des gebods is liefde uit een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof.

VI.

De Wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Maar nu het Geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, oordeelde ik als een kind. Maar toen ik een man geworden ben, heb ik te niet gedaan hetgeen des kinds is.

Gij zijt tot vrijheid geroepen! Maar gebruikt de vrijheid niet als een aanleiding tot zonde.

De Heer is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid.

De Letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Derhalve, is iemand in Christus, hij is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan; zie, het is nieuw geworden.

Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd.

Jezus Christus zelf is de hoeksteen, in wien het gansehe gebouw, goed ineengevoegd, opgetrokken wordt tot een heiligen tempel in den Heer.

Sluiten