Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°. Tegen de drankzucht bestaat maar één middel, maar het is bijna altijd doeltreffend; geheelonthouding.

Vooreerst preventief (voorkomend).

Bij een overgroot aantal kinderen wordt de kiem der drankzucht, reeds van de eerste levensdagen af, neergelegd en aangekweekt; eerst met een lepeltje brandewijn om hen in slaap te brengen, later door hen mee te laten proeven uit het glas der ouderen, of wijn of bier als lekkernij of versterking te geven.

Dat mag niet. „Indien zij ervan proeven, zegt kard. M a n n i n g, dan zullen zij er allengs van gaan houden, en zoo eenmaal de lust ontwaakt is, zullen zij al licht de grens overschrijden en aan alle controle hunner ouders ontsnappen. Men ontzegge dus aan kinderen alle bedwelmende dranken uit voorzorg voor de toekomst. Indien zij ze niet krijgen vanaf den teedersten leeftijd, zullen zij er ook niet toe bekoord worden."

De Bisschop van Luxemburg verzocht de geloovigen reeds jaren geleden, dat zij hun kinderen ten minste tot 15, liever nog tot 20 jaar in geheelonthouding zullen grootbrengen.

Ook repressief (terugwerkend, genezend) werkt het middel uitstekend. Men probeere het maar eens bij echte drinkers, in wie de drankzucht zich als een lichamelijke kwaal heeft vastgezet en die naar alcohol „zuchten" als een koortslijder naar water. Na een paar weken volstrekte onthouding van eiken druppel alcohol — ook van bier en wijn — is het monster vaak al getemd.

Alleen voor de ergste lijders en lijderessen, wier wils-

hulde bracht aan het Leger des Heils dat o. a. voor de „dakloozen" zooveel gedaan heeft. Hij begrijpt ook, dat Mgr. van Ketteler zeggen kon, toen hem f. 12.000 gevraagd werd voor een katholiek vereenigingsgebouw: „Volgaarne, dit is immers beter dan kerken bouwen." Degroote kerkvorst bracht schatten ten offer voor 't bouwen en herstellen van kerken, maar begreep, dat daarnaast vereenigingen noodig waren, om rijke vrucht te oogsten van het zaad, dat in de kerken wordt uitgestrooid.

Sluiten