Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord bij den vierden druk

Mijn vermoeden dat de inhoud van dit geschrift onzen duitschen arbeiders weinig moeilijkheden opleveren zou. heeft zich bevestigd. Ten minste sedert Maart 1883, toen de eerste druk verscheen., zijn drie drukken van in 't geheel 10.000 exemplaren verkocht, en nog wel onder de heerschappij van de overleden socialistenwet — tegelijkertijd een nieuw voorbeeld hoe machteloos politieverordeningen zijn tegenover een beweging als die van liet moderne proletariaat.

Sinds den eersten druk zijn nog verscheiden vertalingen 111 vreemde talen verschenen : een italiaansche van Pasqual Martignetti: ,.11 Socialismo Utopico ed il Socialismo Scientifico. Benevento 1883''; een russisclie: .Razvitie naucznago SociaHzma, Genève 1884"; een deensche: „Socialismens Udvikling fra Utopi til Videnskab. in Socialisk Bibliothek, I. Bind, Kjöbenhavn 1855"; een spaansche: „Socialismo utopico y Socialismo cientifico. Madrid 1866 en een hollandsche: „De ontwikkeling van het Socialisme van Utopie tot Wetenschap, den Haag 1886."

De onderhavige druk heeft verscheiden kleine veranderingen ondergaan: belangrijke bijvoegingen zijn slechts op tweeplaatsen aangebracht: in het eerste hoofdstuk over Saint Simon. die tegenover Founer en Owen toch wat te kort kwatii. en op het eind van liet derde hoofdstuk over den intusschen belangrijk geworden nieuwen productievorm der „trusts .

Londen, 12 Mei 1891.

Friedrich Engels.

Sluiten