Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de kerkhervorming. En waarom zouden zij, die de kunst van goed lezen verstonden, zich niet zelfstandig een oordeel mogen vormen over den inhoud der heilige geschriften.

Nu is het zeer de vraag, of vele Protestanten met hun leuze, vrij onderzoek, niet tot uiterste eenzjjdigheid en oppervlakkigheid zijn geraakt. Nu is het zeer de vraag, of het boek, welks inhoud den schrijvers door God is geïnspireerd, gelezen kan en mag worden, dooi' den eersten den besten, die van lezen niet veel meer maakt dan vlot en vaardig spellen.

De Katholieken beschouwen het lezen van den bijbel met het oog op het gevaar van niet begrijpen of verkeerd begrijpen als heiligschennis ; daarom is het boek slechts in handen der geestelijkheid.

De Protestanten, die zich aan de letterlijke opvatting van 't geschreven woord ontworsteld hebben, meenen, dat de bloei en de ontwikkeling der Kerk er wel bij zal varen, wanneer de bijbel ook in handen wordt genomen doormannen, die kunnen lezen. Zij doelen met de Katholieken de meening, dat niet goed begrijpen van 't heilige woord heiligschennis is.

Geen wonder dan ook, dat waar de Christenen vijftien honderd jaar er in geslaagd zijn het boek alleen in de handen van de geestelijken te houden, ter wille van het goed begrijpen, de geloofsgenooten van die vroegere Christenen nu op de bres staan om het verkeerd begrijpen, die heiligschennis tegen te gaan.

Onbegrepen woorden.

Onbegrepen woorden, holle klanken, ledige uitdrukkingen zijn voor het kind en waren voor de volken van zeer slechte uitwerking.

Dat onbegrepen woorden wel degelijk werken en op

Sluiten