Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan onze van der Waals een deel van zijn levensarbeid heeft gewijd, op den voorgrond, ter voortbrenging van de hoogste temperaturen maken wij gebruik van den elektrischen stroom naar de aanwijzingen van Henri Moissan of indirekt naar die van Hans Goldsciimidt te Essen.

Voor den chemicus, (den beoefenaar der algemeene chemie bedoel ik) met dergelijke machtige hulpmiddelen gewapend, opent zich een onafzienbaar nieuw veld van onderzoek.

Welke zijn, zoo zou ik willen vragen, de evenwichtsverschijnselen tusschen verschillende stoffen bij zeer lage of zeer hooge temperatuur? Al is er qualitatief hier en daar reeds een greep in die richting gedaan, zoo zou men toch de vraag kunnen stellen, of het niet tijd wordt het quantitatieve onderzoek op den voorgrond te brengen, en zulks des te eerder, waar wij in van 't Hoffs Beginsel van beweeglijk evenwicht, dat op thermodynamischen grondslag rust, een voortreftelijken leiddraad bezitten tot het stellen van scherp omlijnde vragen. Men meene niet, dat ik dc bezwaren, aan dergelijke onderzoekingen verbonden, onderschat, doch dc oogst, die bij bebouwing van dit veld te wachten staat, zal ons ruimschoots voor onze opofferingen schadeloos stellen. Immers, de oplossing van het eene probleem leidt allicht tot de oplossing van een ander, daarmede samenhangend, cn — men vergete

Sluiten