Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens welke de ziel van een heer beter is dan de ziel van een knecht.

Altemaal voortrellelijke dingen.

Maar hoe komt men daar nu aan ?

Daar hebt ge b. v. die gelijkheid van alle zielen. Daar hebben ze in de oude wereld niet van gedroomd. Een Romeinsche heer dacht een heel andere ziel te hebben dan zijn slaaf; en zijn slaaf was het met hem eens. Daar droomen ze in Voor-Jndië nu ook nog niet van : een Paria wordt nu eenmaal van een ander maaksel geacht dan iemand uit de hoogere kasten.

Maar als onder ons iemand iets dergelijks beweren zou, dan keerde de gansche publieke opinie zich loeiend en toornend tegen hem. Hoe komt dat?

Ik zal het dadelijk zeggen. Eerst denk ik nog aan een andere voortrellelijke zaak van zooeven: de noodzaak om het zwakke te beschermen, als het zich-zelf niet handhaven kan.

Daar dachten zij in den ouden tijd in Sparta ook anders over: een ongelukkig wicht ging van de rotsen naar omlaag en het was dood. En dat leert de natuur alle dagen nog precies zoo. Het sterke eet het zwakke; de forsche boom doodt met zijn drup de zwakke planten.

Als het zoo gaat in de heele natuur, waarom moet het dan niet zoo gaan in de menschenwereld ? "Waarom moet in de vrije concurrentie niet óndergaan alles, wat zich niet redden kan ? Waarom moet de Staat te hulp komen, waar eigen krachten falen? Waarom?

Wel, omdat het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd op de aarde en verkondigd onder ons; omdat nu door het Evangelie althans in dit opzicht de publieke opinie beheerscht wordt.

De Christus is verschenen op de aarde en heeft geleefd onder ons menschengeslacht. Hij heeft den strijd

Sluiten