Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kerkelijken — zoo zegt men — slaan een mensch dadelijk met een paar teksten dood. Hier of daar staat wat in den Bijbel. Ze halen het voor den dag te pas ol te onpas. En ze meenen, wonder-verstandig gehandeld te hebben en bovendien heel afdoende gesproken te hebben, als ze maar een Bijbelwoord hebben genoemd.

Helaas, dat komt voor. Menig christen maakt niet genoeg ernst met het Woord van God en gebruikt dat als een pakhuis, waar men maar een of ander uithaalt. Natuurlijk strijden ze dan met woorden, die daar en zóó niets te beteekenen hebben.

Precies als de socialisten. Die — zoo zeggen de kerkelijken diè slaan u met een paar groote woorden dadelijk dood: »kapitalist", «uitbuiten", «loonslaaf", «onderkruiper . En ze kijken, alsof ze het pleit gewonnen hebben. Dat is ook dikwijls waar.

Maar ik wil komen tot dieper en ernstiger en belangrijker dingen. Wat heeft het Socialisme tegen de Kerk !

Misschien heb ik het wel ongeveer gezegd, als ik deze drie dingen genoemd heb:

de Kerk doet niets en heeft nooit iets gedaan; zij preekt berusting in plaats van krachtsontplooiing ; zij paait u met een hemel hierna als vergelding voor het hongerleven hier.

1°. De Kerk doet niets en heeft nooit iets gedaan. Gij kent natuurlijk allen het woord, dat men minstens ééns in de acht dagen kan hooren zeggen : »Het Christendom is er nu negentien eeuwen en heeft nog niets gedaan."

Iüen pracht van een woord, om onnadenkende menschen op te stoken. Een heerlijk woord, om een saamgestroomde menigte in vlam te zetten.

Sluiten