Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet van plan geweest, om het in (leze tijden in orde te maken.

Toch — en gij moet u daarover niet verwonderen

toch ben ik het gedeeltelijk eens.

Ik vind ook, dat de Kerk te weinig gedaan heeft. En ik zou mijn plicht verzuimen, zoo ik dat niet open en royaal uitsprak.

De Kerk doet minder dan zij kan.

Ik zal daar eerst een excuus voor geven. En dan zal ik die beschuldiging wat verduidelijken.

Eerst het excuus: »de Kerk is zoo groot en heelt zulk een lange geschiedenis". Zulk een lichaam nu k;'m niet vlug meer werken. Dat geldt van iedere vereeniging en elk genootschap en alle vergadering en dus ook°van de Kerk : een groot ledental en een lange geschiedenis is steeds een belemmering voor cle werkkracht.

W ant er zijn altijd en overal menschen, die zeggen r »het is vroeger nooit zoo gebeurd" en die met dat zeggen iederen nieuwen maatregel bestrijden. Dat stremt geweldig

En er zijn in een groote vergadering altijd veel menschen met een eigen meening, die daar natuurlijk over praten uit den treuren en die hun eigen opvatting doordrijven willen. Dat stremt geweldig

o o

Denkt er eens over; gij zult het vinden overal, niet alleen in de Kerk.

Er is maar één middel, om daaraan te ontkomen: van de menschen poppetjes maken, die dansen op bevel van den man, die aan de touwtjes trekt. Dan gaat alles natuurlijk goed. Er is maar éen man, die denkt. De rest denkt niet: het zijn machinetjes, geen menschen; en de zaak marcheert.

Maar het Evangelie wil juist van de menschen geen ledepoppen maken, maar ze zelf laten denken en spreken

Sluiten