Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb de moeder buiten de deur voor 't raam zien staan, om daar te vernemen hoe 't met haar dochter ging- Nog zie ik in mijne verbeelding, die moeder met betraande oogen en een gebroken hart, het raam verlaten van t huis harer dochter, die ze zoo gaarne zelve had willen en ook kunnen verplegen

Deze dochter is, nog geen 25 jaren oud, aan de pokken overleden

Kinderliefde en geloofsvertrouwen, 't werd hier te niet gedaan door de vrees voor de pokken.

Werd er iemand in een huisgezin ongesteld, dan werd

O c? "

spoedig dokter ontboden. Zag deze, dat 't de voorteekenen der pokken waren, dan liet men meestal de gezonde huisge nooten direct vaccineeren en daardoor kwam het dut de ziekte dan zich soms in dat huis bij slechts één persoon bepaalde. Geregeld was dokter, als hij buiten Woudsend ontboden werd, van pokstof tusschen glaasjes en een klein lancetje voorzien.

Met gebeurde wel, dat de wensch der kinderen zoo sterk en dringend werd om gevaccineerd te worden, dat de vader er verlegen mee werd. De moeder was dan eerst overgehaald ; maar de vader stond vaak te sterk op zijn stuk om in den tijd van enkele weken te veranderen.

Morgen moet vader een heelen of halven dag voor zaken(V) buiten de plaats zijn. Intusschen krijgt dokter een geheim bericht en deze komt toevallig als de heer des huizes afwezig is. Wordt vader daarna gewaar dat zijne kinderen gevaccineerd zijn, dan is hij volstrekt niet boos ot' ontevreden, en kon later genist tegen zijne kennissen zeggen, dat hij geen permissie had gegeven ; — inaar dat de vrouw 't gedaan heeft.

Het waren niet altijd bezwaren van godsdienstigen aard, die men tegen de vaccinatie had; men liet t ook na omdat men 't niet telde „Wat zouden toch zoon paar prikjes geven tegen de ziekte V Men kan niet eens zien, dat er wat in den arm komt." zoo redeneerden ook enkelen en lieten het in den beginne daarom na. Later, maar dan te laat dikwijls, werden ze wijzer

Was men in t begin, zoowel voor- als tegenstander der vaccinatie, allen vreesachtig; toen men bewijzen, dat de vac-

Sluiten